Mobiliteits Dienstverband

MOBILITEITS DIENSTVERBAND 

Een mobiliteitsdienstverband kan spelen als een medewerker en organisatie afscheid van elkaar willen nemen en outplacement onvoldoende financiële zekerheid biedt. 

Met een mobiliteitsdienstverband, treedt de medewerker bij Panthion in dienst, worden ze regionaal (Betuwe) begeleid door de arbeidsmarkt makelaar
en wordt de medewerker –met behoud van het arbeidsvoorwaardenpakket en professionele begeleiding- van werk naar werk begeleid. 

Redenen om een mobiliteitsdienst- verband aan te gaan: 

  • Situaties rond boventalligheid (reorganisatie);
  • Oriëntatie op een andere loopbaanstap binnen de sector overheid of onder- wijs;
  • Wijzigingen in de functie waardoor de wens bestaat om de loopbaan elders voort te zetten;
  • Aanstelling voor bepaalde tijd wordt niet verlengd. Mijn dienstverband bij de gemeen- te stopt. Hoe nu verder?
  • Robert
  • (47 jaar) is een jaar of vijftien werkzaam geweest voor een gemeente in de regio Tiel. Een middelgrote gemeente die -mede door organisatie ontwikkeling en regievoering op
  • be-

paalde onderdelen- ging inkrimpen. In
de praktijk hield dit in dat de taken van Robert dusdanig veranderden dat zijn operationeel / tactische taken zouden resulteren in een hoofdzakelijk beleids- matige functie. Op basis van individuele afspraken zijn de gemeente en Robert uiteindelijk uiteen gegaan. Na zijn laatste dag bij de gemeente is Robert bij Pan- thion in dienst gekomen. 

Robert: “Er zijn meer aanbieders van mobiliteitsdienstverbanden. Ik (en mijn werkgever) hebben uiteindelijk voor Panthion in combinatie met de lokale arbeidsmarkt makelaar gekozen om de volgende redenenen”: 

Kwaliteit (de resultaten qua uitstroom zijn zeer positief); 

Regionale kansen (De arbeidsmarkt makelaar heeft kantoor in de regio en kent deze ook heel goed. Er is een groot regionaal netwerk; 

Hoge mate van motivatie (de loop- baanadviseurs en trainers zijn enthou- siast en echte ‘vakidioten’); 

Frequenteenpersoonlijkebegeleiding (wij zien en spreken elkaar wekelijks); 

Werkplekken in de regio (ik kan op diverse plekken aan de slag). 

Robert: Het alternatief was uit elkaar gaan door middel van een vaststellingsovereenkomst en daarna WW. Mijn werkgever zat hierdoor vast aan een behoorlijke potentiële kostenpost en ik zou dan zonder begeleiding op zoek moeten naar een andere baan. Ik was echt op zoek naar een betrokken partij die vanuit zijn sterke regio gebon- denheid mijn kansen op de arbeids- markt zou vergroten. 

Robert had zijn netwerk de afgelopen ja- ren onvoldoende benut en zag een afne- mende kans om vanuit een WW situatie te solliciteren. Hij wilde enerzijds graag optimale begeleiding en anderzijds een netwerk en werkomgeving van waaruit hij vanuit rust en met hulp op zoek kon gaan naar een nieuwe werkgever. 

Robert: “Ik kon vanaf een van de werk- plekken van Panthion of de arbeidsmarkt makelaar gewoon lekker 

aan de slag blijven met diverse opdrach- ten. Daarnaast ontving ik coaching en training. Met behoud van mijn oude arbeidsvoorwaarden kon ik op zoek naar een nieuwe baan. Dit is binnen een jaar gelukt en ik ben nu aan de slag bij een andere gemeente in dezelfde regio”. 

Het mobiliteitsdienstverband bij Panthion heeft mij de mogelijkheid gegeven om vanuit rust en optimale begeleiding een nieuwe baan te vinden. Dat alles met behoud van salaris (inclusief ABP pensioen opbouw)